UA-80908556-2
PKD: 0933 568 119 - 0934 663 112

Kích thước, trọng lượng thép ống đen, đúc, hàn

NPS(Inches)Diameter Nominal -DN (mm)Outside Diameter - OD (millimeters)Wall ThicknessLength (m)Weight(Kg/m)Standard
Schedulemm
½1521,3 SCH 51,651 6~90.80ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L Grade B
SCH 102,108 6~91.00
SCH 402,769 6~91.26
SCH 803,734 6~91.62
XXS7,468 6~92.55
NPS(Inches)Diameter Nominal -DN (mm)Outside Diameter - OD (millimeters)Wall ThicknessLength (m)Weight(Kg/m)Standard
Schedulemm
¾2026,7SCH 51,651 6~91.02ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L Grade B
SCH 102,108 6~91.28
SCH 402,870 6~91.69
SCH 803,912 6~92.20
XXS7,823 6~93.64
NPS(Inches)Diameter Nominal -DN (mm)Outside Diameter - OD (millimeters)Wall ThicknessLength (m)Weight(Kg/m)Standard
Schedulemm
12533,4 SCH 51,651 6~91.29ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L Grade B
SCH 102,769 6~92.09
SCH 403,378 6~92.50
SCH 804,547 6~93.23
XXS9,093 6~95.45
        
NPS(Inches)Diameter Nominal -DN (mm)Outside Diameter - OD (millimeters)Wall ThicknessLength (m)Weight(Kg/m)Standard
Schedulemm
3242,2SCH 51,651 6~91.65ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L Grade B
SCH 102,769 6~92.69
SCH 302,972 6~92.87
SCH 403,556 6~93.39
SCH 804,851 6~94.47
XXS9,703 6~97.77
NPS(Inches)Diameter Nominal -DN (mm)Outside Diameter - OD (millimeters)Wall ThicknessLength (m)Weight(Kg/m)Standard
Schedulemm
4048,3 SCH 51,651 6~91.90ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L Grade B
SCH 102,769 6~93.11
SCH 303,175 6~93.53
SCH 403,683 6~94.05
SCH 805,080 6~95.41
XXS10,1606~99.55
NPS(Inches)Diameter Nominal -DN (mm)Outside Diameter - OD (millimeters)Wall ThicknessLength (m)Weight(Kg/m)Standard
Schedulemm
25060,3 SCH 51,651 6~92.39ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L Grade B
SCH 102,769 6~93.93
SCH 303,175 6~94.47
SCH 403,912 6~95.44
SCH 805,537 6~97.47
SCH 1206,350 6~98.44
XXS11,074 6~913.44
NPS(Inches)Diameter Nominal -DN (mm)Outside Diameter - OD (millimeters)Wall ThicknessLength (m)Weight(Kg/m)Standard
Schedulemm
6573,0 SCH 52,108 6~93.68ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L GRADE B
SCH 103,048 6~95.26
SCH 304,775 6~98.03
SCH 405,156 6~98.62
SCH 807,010 6~911.40
SCH 1207,620 6~912.28
XXS14,021 6~920.38
NPS(Inches)Diameter Nominal -DN (mm)Outside Diameter - OD (millimeters)Wall ThicknessLength (m)Weight(Kg/m)Standard
Schedulemm
38088,9SCH 52,108 6~94.51ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L Grade B
SCH 103,048 6~96.45
SCH 304,775 6~99.90
SCH 405,486 6~911.28
SCH 807,6206~915.27
SCH 1208,8906~917.53
XXS15,240 6~927.67
NPS(Inches)Diameter Nominal -DN (mm)Outside Diameter - OD (millimeters)Wall ThicknessLength (m)Weight(Kg/m)Standard
Schedulemm
90101,6SCH 52,108 6~95.17ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L Grade B
SCH 103,048 6~97.40
SCH 304,775 6~911.40
SCH 405,740 6~913.56
SCH 808,0776~918.62
XXS16,154 6~934.02
NPS(Inches)Diameter Nominal -DN (mm)Outside Diameter - OD (millimeters)Wall ThicknessLength (m)Weight(Kg/m)Standard
Schedulemm
4100114,3SCH 52,108 6~125.83ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L Grade B
SCH 103,048 6~128.36
SCH 304,775 6~1212.89
SCH 40/STD6,0206~1216.07
SCH 607,1376~1218.85
SCH 808,566~1222.31
SCH 12011,100 6~1228.24
SCH 16013,4876~1233.51
NPS(Inches)Diameter Nominal -DN (mm)Outside Diameter - OD (millimeters)Wall ThicknessLength (m)Weight(Kg/m)Standard
Schedulemm
115127,0SCH 40/STD6,2746~1218.67 
SCH 809,017 6~1226.22
NPS(Inches)Diameter Nominal -DN (mm)Outside Diameter - OD (millimeters)Wall ThicknessLength (m)Weight(Kg/m)Standard
Schedulemm
5125141,3SCH 52,769 6~129.46ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L Grade B
SCH 103,404 6~1211.57
SCH 40/STD6,553 6~1221.76
SCH 809,525 6~1230.94
SCH 12012,700 6~1240.26
SCH 16015,8756~1249.08
NPS(Inches)Diameter Nominal -DN (mm)Outside Diameter - OD (millimeters)Wall ThicknessLength (m)Weight(Kg/m)Standard
Schedulemm
6150168,3SCH 52,769 6~1211.30ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L Grade B
SCH 103,404 6~1213.84
SCH 40/STD7,112 6~1228.26
SCH 8010,9736~1242.55
SCH 12014,2756~1254.20
SCH 16018,2636~1267.54
NPS(Inches)Diameter Nominal -DN (mm)Outside Diameter - OD (millimeters)Wall ThicknessLength (m)Weight(Kg/m)Standard
Schedulemm
8200219,1 SCH 52,769 6~1214.77ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L Grade B
SCH 103,759 6~1219.95
SCH 206,350 6~1233.30
SCH 307,036 6~1236.78
SCH 40/STD8,1796~1242.52
SCH 6010,3126~1253.07
SCH 8012,700 6~1264.61
SCH 10015,0626~1275.75
SCH 12018,2376~1290.29
SCH 14020,625 6~12100.90
SCH 16023,0126~12111.23
NPS(Inches)Diameter Nominal -DN (mm)Outside Diameter - OD (millimeters)Wall ThicknessLength (m)Weight(Kg/m)Standard
Schedulemm
10250273,1SCH 5s3,404 6~1222.63ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L Grade B
SCH 53,404 6~1222.63
SCH 10s4,1916~1227.78
SCH 104,191 6~1227.78
SCH 206,350 6~1241.75
SCH 307,798 6~1250.99
SCH 40s9,271 6~1260.29
SCH 409,271 6~1260.29
SCH 6012,700 6~1281.52
SCH 80s12,700 6~1281.52
SCH 8015,062 6~1295.80
SCH 10018,237 6~12114.57
SCH 12021,412 6~12132.84
SCH 14025,400 6~12155.08
SCH 16028,5756~12172.23
NPS(Inches)Diameter Nominal -DN (mm)Outside Diameter - OD (millimeters)Wall ThicknessLength (m)Weight(Kg/m)Standard
Schedulemm
12300323,9 SCH 5s3,9626~1231.24ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L Grade B
SCH 54,1916~1233.03
SCH 10s4,572 6~1235.99
SCH 104,572 6~1235.99
SCH 206,350 6~1249.70
SCH 308,3826~1265.19
SCH 40s9,5256~1273.81
SCH 4010,3126~1279.71
SCH 6012,700 6~1297.42
SCH 80s12,700 6~1297.42
SCH 8017,450 6~12131.81
SCH 10021,412 6~12159.65
SCH 12025,400 6~12186.89
SCH 14028,5756~12208.01
SCH 16033,325 6~12238.69
NPS(Inches)Diameter Nominal -DN (mm)Outside Diameter - OD (millimeters)Wall ThicknessLength (m)Weight(Kg/m)Standard
Schedulemm
14350355,6 SCH 5s3,9626~1234.34ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L Grade B
SCH 53,962 6~1234.34
SCH 10s4,7756~1241.29
SCH 106,3506~1254.67
SCH 207,925 6~1267.92
SCH 309,525 6~1281.25
SCH 40s9,525 6~1281.25
SCH 4011,1006~1294.26
SCH 6015,062 6~12126.43
SCH 80s12,700 6~12107.34
SCH 8019,050 6~12158.03
SCH 10023,800 6~12194.65
SCH 12027,762 6~12224.34
SCH 14031,7506~12253.45
SCH 16035,7126~12281.59
NPS(Inches)Diameter Nominal -DN (mm)Outside Diameter - OD (millimeters)Wall ThicknessLength (m)Weight(Kg/m)Standard
Schedulemm
16400406,4 SCH 5s4,191 6~1241.55ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L Grade B
SCH 54,1916~1241.55
SCH 10s4,775 6~1247.27
SCH 106,3506~1262.62
SCH 207,9256~1277.84
SCH 309,525 6~1293.18
SCH 40s9,525 6~1293.18
SCH 4012,7006~12123.24
SCH 6016,662 6~12160.07
SCH 80s12,700 6~12123.24
SCH 8021,412 6~12203.19
SCH 10026,1876~12245.42
SCH 12030,937 6~12286.32
SCH 14036,500 6~12332.79
SCH 16040,462 6~12364.97
NPS(Inches)Diameter Nominal -DN (mm)Outside Diameter - OD (millimeters)Wall ThicknessLength (m)Weight(Kg/m)Standard
Schedulemm
18450457,2SCH 5s4,191 6~1246.80ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L Grade B
SCH 54,1916~1246.80
SCH 10s4,775 6~1253.25
SCH 106,3506~1270.57
SCH 207,925 6~1287.76
SCH 3011,100 6~12122.05
SCH 40s9,5256~12105.11
SCH 4014,275 6~12155.85
SCH 6019,050 6~12205.74
SCH 80s12,700 6~12139.15
SCH 8023,8006~12254.25
SCH 10029,362 6~12309.65
SCH 12034,9256~12363.52
SCH 14039,675 6~12408.32
SCH 16045,237 6~12459.36
NPS(Inches)Diameter Nominal -DN (mm)Outside Diameter - OD (millimeters)Wall ThicknessLength (m)Weight(Kg/m)Standard
Schedulemm
20500508,0 SCH 5s4,775 6~1259.23ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L Grade B
SCH 54,7756~1259.23
SCH 10s5,5376~1268.58
SCH 106,350 6~1278.52
SCH 209,525 6~12117.03
SCH 3012,700 6~12155.05
SCH 40s9,525 6~12117.03
SCH 4015,0626~12183.01
SCH 6020,625 6~12247.77
SCH 80s12,700 6~12155.05
SCH 8026,187 6~12311.00
SCH 10032,5126~12381.05
SCH 12038,1006~12441.30
SCH 14044,450 6~12507.89
SCH 16049,9876~12564.33
NPS(Inches)Diameter Nominal -DN (mm)Outside Diameter - OD (millimeters)Wall ThicknessLength (m)Weight(Kg/m)Standard
Schedulemm
24600609,6 SCH 5s5,537 6~1282.44ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L Grade B
SCH 55,537 6~1282.44
SCH 10s6,350 6~1294.42
SCH 106,350 6~1294.42
SCH 209,5256~12140.89
SCH 3014,275 6~12209.47
SCH 40s9,525 6~12140.89
SCH 4017,450 6~12254.70
SCH 6024,587 6~12354.54
SCH 80s12,700 6~12186.85
SCH 8030,9376~12441.27
SCH 10038,8876~12547.04
SCH 12046,025 6~12639.36
SCH 14052,375 6~12719.37
SCH 16059,5126~12806.93

Bài viết liên quan