UA-80908556-2
PKD: 0933 568 119 - 0934 663 112

Bảng quy cách ống thép

Bảng quy cách ống thép :

STTKÍCH THƯỚCĐỘ DÀY (mm)CHIỀU DÀI (m)TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
OD(mm)Inch
1341 1/33.0-3.5-4.06m ~12mASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L
2421 2/33.0-3.5-4.06m ~12m
3481 8/93.0-3.5-4.06m ~12m
4512   3.0-3.5-4.06m ~12m
560.32 3/83.0-3.5-4.06m ~12m
6732 8/94.0-5.0-5.5-6.06m ~12m
7763   4.0-5.0-5.5-6.0-7.06m ~12m
8893 1/24.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-106m ~12m
91024   4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-106m ~12m
101084 1/44.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-106m ~12m
11114.34 1/24.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-106m ~12m
121415 1/24.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-106m ~12m
131596 1/44.5-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-106m ~12m
141686 3/56.0-7.0-8.0-9.0-106m ~12m
151787   7.0-8.0-9.0-10.0-116m ~12m
161947 3/56.0-7.0-8.0-9.0-106m ~12m
172038   6.0-7.0-8.0-9.0-106m ~12m
182198 3/53.96-5.16-6.35-7.12-8.0-9.0-106m ~12m
1927310 2/36.35-7.12-8.0-9.0-106m ~12m
2032512 4/56.35-7.12-8.0-9.0-106m ~12m
2135514   7.0-8.0-9.0-10 -116m ~12m
22406.416   7.0-8.0-9.0-10 -116m ~12m
2350820   7.0-8.0-9.0-10 -126m ~12m
2461024   7.0-8.0-9.0-10 -12 -14 -226m ~12m

Bài viết liên quan