UA-80908556-2
PKD: 0933 568 119 - 0934 663 112

Tài liệu

Kích thước Thép ống đen, đúc, hàn danh định (Nominal Pipe Size - NPS)

Kích thước Thép ống đen, đúc, hàn danh định (Nominal Pipe Size - NPS)

Thg6 22 , 2018
NPS(Inches)DN (mm)Outside Diameter OD (millimeters)Wall Thickness (millimeters)
SCH 5SCH 10SCH 30SCH 40SCH 80SCH 120XXS
⅛610,3 0,889 1,245 1...
CO Ống Korea

CO Ống Korea

Thg9 20 , 2016
CO ống Seah

CO ống Seah

Thg9 11 , 2016
CO ống China

CO ống China

Thg9 11 , 2016
CO thép ống Japan

CO thép ống Japan

Thg9 20 , 2016
Bảng quy cách ống thép

Bảng quy cách ống thép

Thg9 20 , 2016
Bảng quy cách ống thép :